اولین هدف این شرکت تولید پروتئین‌های نوترکیب و کیت‌های آزمایشگاهی با تکنولوژی بالا، دارای کیفیت و قیمت مناسب برای پژوهشگران رشته‌های زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، علوم زیستی، ایمونولوژی و علوم آزمایشگاهی می‌باشد. از مهمترین ویژگیهای شرکت تهیه پروتیین‌های نوترکیب در کوتاهترین زمان ممکن می‌باشد.

این شرکت همچنین آماده ارایه خدمات مشاوره‌ای در زمینه انجام پروژه‌های تحقیقاتی بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی با انعقاد قراردادهای مناسب می‌باشد.

این شرکت دارای سه واحد شامل: واحد تولید، واحد پژوهشی و واحد بازرگانی می‌باشد.

 

 

محصولات زیر در حال حاضر بوسیله متخصصین شرکت MBR تولید می‌شود:

  • کیت تشخیص آپوپتوز بر پایه FITC-Annexin V/PI
  • کیت MTT assay
  • کیت SDS-PAGE
  • پروتئین نوترکیب Annexin V انسانی
  • پرتئین نوترکیب VEGF-121 انسانی
  • پروتئین نوترکیب IL2 انسانی
  • پروتئین نوترکیب BMP2 انسانی
  • پروتئین نوترکیب EGF انسانی
  • پروتئین FSTL1 انسانی
  • کلیه بافرهای بیولوژی مولکولی مانند PBSTAE و …